Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Ontwikkelingen

Veel organisaties hebben binnen de eigen organisatie vaak beperkte capaciteit en mogelijkheden om medewerkers op te leiden of te trainen.

Binnen de industrie worden echter steeds hogere eisen gesteld aan kwaliteit, kosten en veiligheid

Ook de overheid eist in veel gevallen dat organisaties hun medewerkers blijven ontwikkelen en opleiden.

Met name die bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (BRZO-2015).

Snelle maatschappelijke, technologische en beroepsinhoudelijke veranderingen nopen tot actief ‘levenslang leren

Wij ontzorgen organisaties tijdens het begeleiden en opleiden van medewerkers. Wij maken gebruik van het ProcEdu E-learning platform waarmee we de voortgang en de resultaten kunnen volgen en het gehele interne "opleidingshuis" van de organisatie kunnen structureren.

Daarnaast coachen en begeleiden wij de praktijkopleiders, assessoren zodat de organisatie op termijn zelf in staat is om de interne opleidingen duurzaam in te blijven zetten. Door de trainingen en opleidingen zullen medewerkers beter inzetbaar en gemotiveerd zijn wat uiteindelijk een positief resultaat zal hebben op de operatie.